حفاظ ترکیبی۶

حفاظ ترکیبی۶

حفاظ ترکیبی۶

شناسه محصول: SW109-1-1-1 

طرح ترکیبی از جمله طرح هایی می باشد که سادگی و پیچیدگی را همزمان در کنار هم تجربه کرده است. از پیچیدگی و پرکاری وسط درب که با سادگی تیرکی های کنار آن ادغام شده است طرحی زیبا و دلنشین برای هر رهگذری به ارمغان می آورد. با نگاهی دقیق تر به وسط این نرده نقش های زیبایی تداعی می شود.

مطلب را منتشر کنید:

حفاظ ترکیبی۶

شناسه محصول: SW109-1-1-1